Focus op pensioen!

 

Voor veel werknemers is pensioen een lastig onderwerp. Toch is het een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die het verdient goed begrepen te worden. 

Focus biedt werkgevers ondersteuning in de informatieverstrekking over pensioen aan uw medewerkers.

Op een heldere manier leggen wij uit hoe de regeling in elkaar steekt, welke keuzemogelijkheden er zijn en hoe de actualiteiten rondom pensioen invloed hebben op de pensioenregeling van uw medewerkers. Wij doen dit in begrijpelijke taal, interactief en altijd persoonlijk!

Wij hebben van pensioencommunicatie ons werk gemaakt. Omdat wij het leuk vinden om over pensioen te praten.

Pensioeninformatie op papier of via een website is vaak onvoldoende voor medewerkers om in beweging te komen. Daardoor worden de mogelijkheden in de pensioenregeling niet optimaal gebruikt.

Het gevolg is dat de medewerker zichzelf vaak financieel tekort doet! En de werkgever betaalt hoge kosten voor faciliteiten in een pensioenregeling die onbenut blijven.


Onze doelstellingen

 

  • Meer medewerkers helpen om bewuste pensioenkeuzes te maken. Zoals het bepalen van een risicoprofiel, wel of niet extra pensioen opbouwen en extra zekerheid regelen voor de partner als dat gewenst is.
  • Meer medewerkers helpen activeren en laten inloggen op de portal van de pensioenuitvoerder.
  • Meer medewerkers helpen om een goed beeld van hun toekomstig pensioeninkomen te krijgen.
  • Laten weten welke belangrijke gebeurtenissen invloed hebben op hun pensioen.

Voordelen

 

  • Meer waardering voor de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde.
  • Geactiveerde medewerkers die hun pensioenregeling begrijpen en juiste keuzes weten te maken.
  • Goed geïnformeerde medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap.
  • Minder pensioenvragen op de HR-afdeling.
  • Financiële rust bij de medewerkers wat bijdraagt aan minder verzuim en hogere productiviteit.
  • Door een meer optimaal gebruik van de pensioenregeling een beter pensioenresultaat straks 

Onze adviseurs

 

Bij Focus Pensioencommunicatie hebben we er voor gekozen om uitsluitend met zeer ervaren adviseurs te werken. Deze zijn gepokt en gemazeld in de pensioenwereld, staan vaktechnisch ruim boven de materie en kunnen daardoor snel schakelen en inspelen op de vragen die gesteld worden. Door hun ervaring verloopt een pensioengesprek soepel en op een natuurlijke wijze. De adviseurs zijn allen goed in staat om de ingewikkelde pensioenmaterie op een eenvoudig te begrijpen manier te vertalen.

Aukje Lonard

Erik Kuijpers

Iwan van den Berg

Koen van Ettinger

Norbert van Nieuwenhoven

Sven Thijs

Focus is onafhankelijk

Focus verkoopt geen pensioenregelingen en geen andere financiële producten. Daarom zijn we volstrekt onafhankelijk.

Focus maakt pensioen begrijpelijk: dat is ons werk!

 

 

 

Focus Pensioencommunicatie

is een activiteit van Kubus Fintech B.V.